Xây dựng lại Mack Chuyển Trường hợp

sản phẩm Mack được chứng minh đáng tin cậy và được thiết kế để đứng lên để bất cứ điều gì bạn ném vào họ. We offer a complete stock of new and rebuilt Mack transfer case options. Chúng tôi cũng phụ tùng thay thế cổ phiếu cho tất cả các trường hợp chuyển giao mô hình xây dựng lại, bộ dụng cụ đại tu. We supply all transfer case models and parts available. We also offer Single and 2 Hai mô hình trường hợp chuyển tốc độ. Mọi trường hợp chuyển nhượng tái sản xuất đều được bảo hành một năm hạn chế.

Một cuộc gọi cho chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp vận chuyển quốc tế với dịch vụ cùng ngày 877-776-4600.

Rebuilt Mack Transfer Case

Các thông tin mô hình mã sau đây được đóng dấu trên tấm cuối phía sau của trường hợp chuyển nhượng, ngay bên phải của trang bìa mang phía sau countershaft. Refer to image below.

chuyển xác định mô hình trường hợp

Vị trí của Identification dập là Rear End tấm

1. Đơn vị Symbol Identification
TC = trường hợp chuyển nhượng
25 = gia đình, Loạt
2 = Mặt trận với tỷ lệ dẫn động cầu sau
0 = Tỷ lệ phạm vi Hi / Lo
2. Chuyển Trường hợp nối tiếp Không.
3. Chuyển Trường hợp hội (Phần) Không.
* = Chữ số có thể thay đổi
4. tùy chọn (PTO, bơm dầu)

CẦN HỖ TRỢ XÁC ĐỊNH TRƯỜNG HỢP CHUYỂN CỦA BẠN? Gọi cho chúng tôi

877-776-4600 / 407 -872-1901
Gọi ngày hôm nay, nhận trường hợp chuyển giao xây dựng lại bạn vào ngày mai!

Để xem hoặc tải về sơ đồ trường hợp chuyển nhượng, hướng dẫn sử dụng và danh sách phụ tùng truy cập trang hướng dẫn sử dụng của chúng tôi.

Mack Models Chuyển Trường hợp
TC 15
TC 150
TC 151
TC 152
TC 1510
TC 1520

Mack Models Chuyển Trường hợp
TC 25
TC 250
TC 251
TC 252
TC 2250
TC 2510
TC 2520

Mack TC15 & Chỉ số TC25 bánh răng
Mô hình Chỉ số Hi-Phạm vi Chỉ số thấp cấp Chỉ số trước Ổ
TC15 .999 2.593 .965
TC150 .768 1.992 .965
TC151 .999 2.593 .838
TC1510 .768 1.992 .838
TC152 .999 2.593 1.000
TC1520 .768 1.992 1.000
TC25 1.360 2.593 .965
TC250 1.045 1.992 .965
TC251 1.360 2.593 .838
TC2510 1.045 1.992 .838
TC252 1.360 2.593 1.000
TC2520 1.045 1.992 1.000