chuyển Trường hợp

Làm thế nào không một công việc chuyển giao hợp?

The transfer case transfers power from the truyền tải to the front and rear axles by means of drive shafts. It also synchronizes the difference between the rotation of the front and rear wheels and may contain one or more sets of low range gears for off-road use. trường hợp chuyển nhượng cho bạn sức mạnh của tất cả các bánh lái, vì vậy bạn có thể mất xe của bạn, nơi làm việc là. Dù địa hình; trên cát, bùn, Nước đá, hoặc tuyết, bạn sẽ có quyền lực tối đa trong tất cả các tốc độ truyền dẫn và chỉ trong khoảng bất kỳ ứng dụng off-đường cao tốc.

transfer case parts view

Dưới đây là ứng dụng phổ biến:

  • Những chiếc xe cứu hỏa

  • Máy trộn Transit

  • Dump & khối Xe tải

  • nông nghiệp & Rigs Mining

  • Máy quét dọn

  • Các đơn vị khai thác gỗ

  • Xe quân sự

  • Dầu và nước giếng khoan

phụ tùng thay thế Borg Warner
Các trường hợp chuyển nhượng Fabco
Các trường hợp chuyển nhượng Mack Truck
New Venture bánh răng phụ tùng xe tải
Oshkosh Truck
Xây dựng lại trường hợp chuyển Rockwell
phụ tùng xe tải Spicer
phụ tùng thay thế ZF

Chọn làm của bạn dưới đây:

Các trường hợp chuyển nhượng mới
Các trường hợp chuyển nhượng Borg Warner
Các trường hợp chuyển nhượng Fabco
Các trường hợp chuyển nhượng Mack
Các trường hợp chuyển nhượng mới Venture bánh răng
Các trường hợp chuyển nhượng Oshkosh
Các trường hợp chuyển nhượng Rockwell
Các trường hợp chuyển nhượng Spicer
Các trường hợp chuyển nhượng ZF

Chúng tôi có tất cả các mẫu trong kho sẵn sàng để xuất xưởng trên toàn thế giới ngày nay.
Một cuộc gọi cho chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp vận chuyển quốc tế.

877-776-4600 hoặc là 407-872-1901
Gọi ngày hôm nay, nhận trường hợp chuyển nhượng của bạn vào ngày mai!