Rebuilt New Venture Gear Transfer Case

Xây dựng lại New Venture bánh răng Chuyển Trường hợp

Chúng tôi cũng phụ tùng thay thế cho tất cả cổ phiếu xây dựng lại mô hình Chuyển New Venture bánh răng. bộ dụng cụ đại tu, nhiều hơn nữa mô hình Chuyển Trường hợp New Venture bánh răng và các bộ phận có sẵn.

Below are some of the new and rebuilt New Venture Gear transfer case models we have in stock.

Nếu bạn không tìm thấy mô hình bạn đang tìm kiếm, gọi cho chúng tôi. Chúng tôi có tất cả các hãng và các kiểu có sẵn.

rebuilt New Venture Gear transfer case

Quy trình mới 203
Quy trình mới 205
Quy trình mới 207
Quy trình mới 208
Quy trình mới 218
Quy trình mới 119
Quy trình mới 128

Quy trình mới 129
Quy trình mới 229
Quy trình mới 231
Quy trình mới 233
Quy trình mới 241
Quy trình mới 242
Quy trình mới 249

Để xem hoặc tải về sơ đồ trường hợp chuyển nhượng, hướng dẫn sử dụng và danh sách phụ tùng truy cập trang hướng dẫn sử dụng của chúng tôi.

(877) 776-4600 / 407-872-1901
Gọi ngày hôm nay, nhận trường hợp chuyển nhượng của bạn vào ngày mai!

Một cuộc gọi cho chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp vận chuyển các dịch vụ quốc tế cùng ngày.

New Venture/ New Process Transfer Case Guide
Mô hình Các ứng dụng Kiểu Tầm thấp vi phân
Quy trình mới NP203 73 – 79 fullsize GM
74 – 79 Dodge fullsize
74 – 79 Ford fullsize
ổ chuỗi, toàn thời gian, đúc trường hợp sắt, thay đổi thủ công 2.01 : 1 Mở
Quy trình mới NP205 67 – 91 fullsize GM
73 – 79 Ford fullsize
69 – 93 Dodge fullsize
65 – 75 pickups H
ổ bánh, bán thời gian, đúc trường hợp sắt, thay đổi thủ công 1.96 : 1 khóa lại
Quy trình mới NP207 84 – 87 Jeep XJ
87 Jeep YJ
ổ chuỗi, bán thời gian, đúc trường hợp nhôm, thay đổi thủ công 2.61 : 1 khóa lại
Quy trình mới NP208 81 – 86 fullsize GM
80 – 86 F250 / F350, ngựa rừng
82 – 87 Dodge fullsize
80 – 88 Jeep J10
80 – 83 Jeep Cherokee
84 – 88 Jeep xe Wagoneer
ổ chuỗi, bán thời gian, đúc trường hợp nhôm, thay đổi thủ công 2.61 : 1 khóa lại
Quy trình mới NP219 80 – 82 Jeep Cherokee, xe Wagoneer ổ chuỗi, đúc trường hợp nhôm, chân không / actuation cơ khí, toàn thời gian 2.61 : 1 nhớt
Quy trình mới NP228 86 Jeep Cherokee / Grand Cherokee, xe Wagoneer, Comanche ổ chuỗi, đúc trường hợp nhôm, chân không / actuation cơ khí 2.60 : 1 Mở
Quy trình mới NP229 82 – 92 Jeep Cherokee, xe Wagoneer, Grand cherokee ổ chuỗi, đúc trường hợp nhôm, chuyển dịch cơ, toàn thời gian 2.61 : 1 nhớt
Quy trình mới NP231 88+ S10, Jimmy, áo nỉ ngắn
87+ Jeep Wrangler, Cherokee, Comanche, Grand cherokee, xe Wagoneer
94 – 01 Dodge fullsize
88 – 00 Dodge Durango, Dakota
ổ chuỗi, đúc trường hợp nhôm, bán thời gian 2.72 : 1 khóa lại
Quy trình mới NP233 92+ S10, áo nỉ ngắn, Jimmy
01 – 03 Dodge Dakota
98 – 00 Isuzu Hombre
ổ chuỗi, đúc trường hợp nhôm, thay đổi điện, bán thời gian 2.72 : 1
Quy trình mới NP236 99 – 05 S10 Blazer
99 – 04 S10 đón
ổ chuỗi, trường hợp magiê, thay đổi điện, bán thời gian 2.72 : 1
Quy trình mới NP241 81 – 99 đón fullsize GM & SUV
88+ Dodge fullsize
nhặt lên
03+
Jeep Wrangler
87+ Ramcharger
ổ chuỗi, đúc trường hợp nhôm, bán thời gian 2.72 : 1 khóa lại
Quy trình mới NP242 97+ Dodge Durango, Dakota
87+ Jeep Cherokee, xe Wagoneer, Grand cherokee
92 – 06 Hummer
ổ chuỗi, đúc trường hợp nhôm, Bán thời gian hoặc toàn thời gian 2.72 : 1 Mở
New Process NV243 96 – 99 fullsize GM ổ chuỗi, đúc trường hợp nhôm, bán thời gian 2.72 : 1
New Process NV246 98+ GM Tahoe, Yukon, Ngoại ô, sự leo tường bằng thang, lở tuyết, và đón ổ chuỗi, trường hợp magiê, toàn thời gian, thay đổi điện 2.72 : 1
New Process NV247 99 – 04 Jeep Grand Cherokee vỏ bọc bằng nhôm, ổ chuỗi, toàn thời gian 2.72 : 1 GeroDisc
New Process NV249 93 – 98 Jeep Grand Cherokee vỏ bọc bằng nhôm, ổ chuỗi, toàn thời gian, thay đổi thủ công 2.72 : 1 nhớt
New Process NV271 03 – 12 Ram 2500/3500
08 – 12 Ram 4500/5500
99 – 08 F250 / F350 / F450 / F550
ổ chuỗi, vỏ bọc bằng nhôm, bán thời gian, thay đổi thủ công 2.72 : 1 khóa lại
New Process NV273 Ram 2500/3500
08 – 12 Ram 4500/5500
99 – 08 F250 / F350 / F450 / F550
ổ chuỗi, vỏ bọc bằng nhôm, bán thời gian, thay đổi điện 2.72 : 1 khóa lại